Duurzaamheid als voorwaarde

Een van de belangrijkste aanleidingen om te starten met de invoering van een milieumanagementsysteem is de vraag van klanten. Vaak is het een voorwaarde bij aanbestedingen. Vaak is het ook de wens van het bedrijf om meer duurzaam te opereren en zo het milieu te sparen.

 

Vaelis heeft inmiddels een aantal klanten  geholpen naar een certificering, we helpen jou graag ook ! 

ISO 14001

ISO 14001 is gebaseerd op ISO 9001, maar bevat een aantal bijzondere eisen voor de milieurisico's van de bedrijfsvoering. Doel is om de milieurisico’s te beheersen en indien mogelijk te verminderen.

ISO 14001 certificatie is niet verplicht, maar wordt vaak gevraagd door grotere bedrijven en overheden. Ook de gemeente kan er om vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Een ISO 14001 certificaat heeft waarde.

 

Vaelis helpt je bij het behalen en onderhouden van dit certificaat. Alleen onderhoud kan ook!

ISO14001 naast ISO 9001

Als je al een kwaliteitsmanagement systeem hebt, kijk dan eens met een milieubril naar de organisatie en het managementsysteem. Hoe is de werkwijze voor kwaliteit en op welke manier moet dit aangevuld worden voor milieu? Wat is er nog nodig om het milieumanagementsysteem in de organisatie te implementeren? 

Als je al een ISO 9001 certificaat hebt kun je met een relatief klein aantal toevoegingen richting ISO 14001 certificering gaan. Als je nog geen kwaliteitsmanagement systeem hebt , dan moet er wat meer gebeuren.

Vaelis helpt je bepalen wat er nog moet gebeuren en helpt je om dit extra certificaat te behalen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De transitie naar een 'nieuwe economie', klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Dat is wat MVO Nederland zo snel mogelijk wil bereiken. Energie besparing en hergebruik zijn daarbij belangrijke thema's. Deze elementen zijn ook onderdeel van ISO 14001.

Vaelis draagt graag bij in deze transitie, niet alleen voor ISO 14001, maar ook middels implementatie van de SMETA norm die ethisch handelen nastreeft, eerlijke ketens, zonder misstanden in fabrieken.

Meer structuur rondom je milieu-inspanningen

Een andere goede reden om een milieu management systeem in te voeren is het structureren van je organisatie en te komen tot beter overzicht, meer inzicht en verbetering van je milieu-inspanningen.

 

Meer beheersing, minder verspilling, minder kosten.

Ons VINS systeem geeft je meer overzicht!

Green key

Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche in Nederland. Het laat zien dat het bedrijf duurzaamheid belangrijk vindt en bijvoorbeeld zuinig omgaat met energie en water, maar natuurlijk ook met afvalverwerking en milieuvriendelijk schoonmaken.

 

Vaelis kan helpen bij het voorbereiden van een Green key aanvraag en bij eventuele verbeteringen.

 

Vaelis heeft daarnaast een aantal duurzame partners die kunnen helpen op het gebied van waterbesparing en milieuvriendelijk schoonmaken.