top of page

Privacy verklaring Vaelis B.V.

Privacy verklaring Vaelis B.V.

Vaelis, adviesbureau voor kwaliteitszorg, gaat zorgvuldig om met de gegevens van opdrachtgevers en relaties. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens, als verwerking verantwoordelijke en verwerker aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·   Voor-en achternaam contactpersoon

·   Naam bedrijf/organisatie

·   E-mailadres

·   Telefoonnummer

·   Betalingsgegevens

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens

Vaelis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·   Telefonisch of e-mail contact indien nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening

·   Informatieverschaffing over wijzigingen van onze diensten

·   Het factureren van onze diensten

 

Bewaartermijnen

Vaelis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Recht van betrokkene(n)

U hebt het recht om te vragen om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u richten aan M.hendrikse@vaelis.nl. Vaelis reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

 

Verstrekking aan derden

Vaelis verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw certificaat te laten registreren door toezichthouders.

 

Wijzigingen van deze privacy verklaring

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op 14 mei 2020. Wij voeren wijzigingen van deze privacyverklaring door op deze pagina.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten tot M.hendrikse@vaelis.nl

bottom of page